AnyGamble

2/2
Část
19. 10. 2018

Backgammon Vrhcáby - pravidla hry

author Peter S.

Backgammon, česky vrhcáby (nesprávně vrchcáby) je stará desková hra. Předpokládá se, že vznikla zhruba 3000 př.n.l. Jejím hraním se bavili již ve starověkém Egyptě, Mezopotámii či Persii. V dnešní době existuje v několika variantách a nabízejí ji i internetová kasina.

Backgammon je hra pro dva hráče ve které hraje roli jak náhoda, tak schopnosti hráčů. Ke hře je potřeba hrací deska, patnáct kamenů jedné barvy pro každého hráče, vrhací kelímek, 2 kostky pro každého hráče a tzv. zdvojovací (doublovací) kostka.

Pravidla hry

Cílem hry je dostat všech 15 kamenů do své ohrádky a poté je odstranit z hrací desky. Hráči se postupně střídají, na začátku každého tahu hodí hráč dvěma kostkami a podle výsledných hodnot posune jeden nebo více svých kamenů směrem ke svému cíly.

Hrací deska obsahuje 24 polí, které jsou rozděleny to čtyř sektorů. Barevné rozlišení jednotlivých klínů nemá na hru žádný vliv, jen usnadňuje počítání.

Počáteční postavení vypadá následovně.

Pokud bychom ho chtěli popsat, řekneme, že každý hráč má dva kameny na klínu číslo 24, pět kamenů na klínu číslo 13, tři na klínu číslo 8 a pět na klínu číslo 6.

Kostka

Každý hráč má dvě kostky, které musí vždy odhodit na svou pravou stranu hrací desky. Pokud kostka dopadne mimo pravou stranu desky, neleží celou svou plochou na desce nebo dopadne na kámen, hráč svůj hod opakuje. Každý tah je ukončen až po sebrání obou kostek hráče. Pokud hráč hodí své kostky pře ukončením tahu, hod je neplatný a opakuje se.

Kameny

Každý z hráčů hraje s 15 kameny jedné barvy, ovšem odlišné od té soupeřové. Obecně můžeme říci, že proti sobě stojí hráči se světlými a tmavými kameny. Před zahájením hry se všechny kameny umístí do základní polohy.

Na začátku hry hodí hráč kostkou a ten s vyšší hodnotou začíná. Při stejné hodnotě se hází znova. Začínající hráč uskuteční svůj první tah tím, že odehraje obě hozená čísla. Tedy ze své i soupeřovi kostky. Dále již každý hráč hází obě své kostky. Pokud při prvním hodu padnou stejná čísla, při zápasové hře se hází znovu, při hře o peníze se automaticky dvojnásobí základní sázka.

Kameny se na základě hozených čísel pohybují směrem k hráčově vnitřnímu poli. Hráči se tedy pohybují proti sobě. Při pohybu kamenů se musí dodržovat následující pravidla.

  • Kámen může být přesunut pouze na místo, které je neobsazeno, nebo je na něm jen jeden soupeřův kámen.
  • Čísla, která padla na kostkách, se berou jako dva oddělené tahy. Je ale jedno kolika kameny tahy uskutečníte. Pokud tedy padne na kostkách 3 a 5, je možno táhnout jedním kamenem o tři pole a druhým o pět. Ale také jedním kamenem o tři a pak o pět.
  • Pokud padnou dvě stejná čísla (např. 4 a 4), hraje se dvojnásobek tahů. V tomto případě je možno 4-krát táhnout o čtyři pole.
  • Hráč musí vždy odehrát obě čísla. Pokud je možno zahrát jen jedno, musí hráč hrát. Pokud je možno hrát obě čísla, ale ne zároveň, vždy se musí hrát vyšší číslo. Pokud nemá hráč možnost odehrát ani jedno z čísel, tah ztrácí a hraje soupeř.

Vyhazování kamenů a jejich vracení do hry

Klín, který je obsazen jen jedním kamenem se nazývá nekrytý. Pokud soupeř na tento klín vstoupí svým kamenem, říkáme, že stojící kamen byl napaden, je vyhozen ze hry a přesunuje se na přepážku (bar). Pokud má hráč jeden nebo více kamenů na baru, nemůže pokračovat ve hře, dokud se všechny kameny z baru nedostane opět do hry.

Kámen se z baru vrací do hry na základě hodu kostkami, při hráčově tahu a to do vnitřního pole soupeře. Pokud má hráč hrací kámen na baru a hodí kostkou 3 a 4. Může svůj kámen nasadit zpět do hry a to pouze pokud je jedna z pozic, tedy 3 a 4, na soupeřově vnitřním poli otevřená. Pokud není ani jeden bod otevřený, hráč nemůže táhnout a ztrácí svůj tah. Po nasazení všech kamenů z baru pokračuje ve hře.

Vyvádění kamenů z desky

Jakmile jsou všechny hráčovi kameny v jeho vnitřním poli, přichází na řadu poslední fáze hry, vyvádění kamenů. Hráč vyvádí své kameny na fiktivní pole těsně za deskou. Pokud na kostce padne číslo tři, hráč odstraní jeden kámen z pole tři. Pokud padne číslo větší, než je pozice, na které se nachází nejvzdálenější kámen, vyvede hráč kámen z nejvzdálenější pozice.

Toto pravidlo se netýká situace, kdy na daném poli sice neleží žádný kámen, ale nějaký kámen je ještě za daným polem. Tehdy musí hráč provést běžný tah kamenem po desce.

Příklad: Pokud hráč hodí pětku a na pátém a šestém klínu nemá žádný kámen, může vyvést kámen na nejbližší pozici. Pokud by ale hráč hodil čtyřku a na čtvrtém klínu kámen neměl, ale na šestém ano, musí provést tah kamenem z pozice šest o čtyři pole.

Pokud je možno hrát legální tah, hráč své kameny vyvádět nemusí.

Pokud se během vyvádění dostane jeden, nebo více hráčových kamenů na bar (kámen je soupeřem vyhozen) vyvádění se přerušuje, do té doby než jsou všechny kameny opět ve vnitřním poli.

Hráč, který první vyvede všechny své kameny je vítěz.

Výhra, Gammon, Backgammon

V Backgammonu existují tři druhy vítěztví:

  • Obyčejná, jednoduchá výhra – hráč, který prohrál, již vyvádí své kameny z desky. Vítěz získá tolik bodů, kolik ukazuje hodnota doublovací kostky.
  • Gammon – hráč, který prohrál, nezačal vyvádět kameny a zároveň nemá ani jeden svůj kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na baru. Vítěz získává dvojnásobek hodnoty, kterou ukazuje doublovací kostka.
  • Backgammon – hráč, který prohrál, má nejméně jeden kámen v soupeřově vnitřním poli nebo na baru a doposud nevyvedl žádný ze svých kamenů. Počet bodů vítěze je trojnásobkem hodnoty doublovací kostky.

Obyčejná výhra

 

Sázky a doublovací kostka

Běžnou součástí hry jsou sázky. Proto zde nacházíme ještě jednu kostku, tzv. doublovací. Jedná se o šestistěnnou kostku, ovšem s hodnotami 2, 4, 8, 16, 32 a 64. Tato čísla určují násobek základní sázky, o který se právě hraje. Je zde i možnost hrát bez sázek.

Na začátku každé hry se doublovací kostka nastaví na hodnotu 64, což představuje jednoduchou (základní sázku). Pokud si jeden z hráčů myslí, že je ve výhodné situaci, vezme doublovací kostku, nastaví hodnotu na 2 a posunuje ji soupeři, s nabídkou zdvojnásobení sázky. Tento úkon musí hráč provést vždy na začátku svého tahu, tedy ještě před vržením kostek.

Soupeř má nyní dvě možnosti:

  • Sázku odmítne – prohrává jednoduchou sázku a hra končí
  • Sázku přijme – ponechá si kostku a hraje se o dvojnásobek sázky.

Takto se může v jedné hře zdvojnásobovat teoreticky libovolněkrát, samozřejmě v praxi se jen zřídka objeví vyšší sázka než 16 až 32. Důležité je, že násobení může vždy nabízet pouze hráč, který má kostku na své straně. Výjimkou je pouze situace na začátku hry, kdy se kostka nachází uprostřed.

V momentě, kdy hra skončí se běžné ohodnocení (jednoduchá výhra, gammon, backgammon) vynásobí hodnotou doublovací kostky. Pokud tedy hráč vzdá gammon a na kostce je hodnota 8, vítěz získává 16násobek základní sázky.

Na závěr si můžete vyslechnout pravidla od světové pokerové star Guse Hansena. Backgammon patří mezi jeho nejoblíbenější hry.

To je vše ohledně základních pravidel. Jak již bylo zmíněno, v současné době existuje několik variant backgammonu a také doplňková pravidla, kterým se budeme věnovat samostatně níže.

Rozšiřující pravidla Backgammon

Základní pravidla Backgammonu jsme si již shrnuli. Při hře se často využívají doplňující pravidla, která mají hru udělat zajímavější. Některá jsou obvyklá, s jinými se setkáte jen zřídka. Pojďme si je tedy představit.

Nejprve si ale musíme říct o dvou typech hry:

Moneygame – neboli hra o peníze.
Zápasová hra – hra do předem stanoveného počtu bodů.

Rozšiřující pravidla

Do Backgammonu se časem dostala další pravidla, která upravují hru. Některá jsou více známá, jiná se téměř nepoužívají. Tady je seznam těch nejběžnějších.

Jacobyho pravidlo

Toto pravidlo je velice rozšířené a používá se při hře o peníze. Pokud se při hře ani jednou nenásobilo (kostka je stále na baru, tedy bez majitele), gammony i backgammony se počítají jen za jeden bod, stejně jako jednoduchá hra.

Crawfordovo pravidlo

Také velmi rozšířené pravidlo, ovšem používané při zápasové hře. Pravidlo říká, že v první hře, ve které jednomu z hráčů chybí do vítězství jediný bod (tato situace se nazývá Crawfordovská hra) se nesmí násobit. Hra se tak hraje bez doublovací kostky. Pokud ovšem vedoucí hráč nevyhraje, ve všech dalších hrách se již hraje opět klasicky (doublovací kostka je ve hře).

Bobr

Používá se při hře o peníze. Umožňuje hráči, kterému bylo nabídnuto zdvojnásobení, přijmout kostku s dalším zdvojnásobením. Pokud tedy hráč nabídne soupeři zdvojnásobení na 8, může tuto nabídku hráč přijmout s tím, že bobrem ihned zvyšuje na 16. Hráč, který nabízel dvojnásobení jako první má možnost buď přijmout či odmítnout. Majitelem kostky je ovšem bobrující hráč. Ve většině případů je bobr projevem chyby jednoho z hráčů (mýlí se v tom, že se hra vyvíjí lépe pro něj).

Mýval

Používá se při hře o peníze. Je to vyšší stupeň bobra. Původně zdvojnásobující hráč odpovídá na bobra dalším dvojnásobením.

Automatické zdvojnásobení

Používá se při hře o peníze. Pokud při zahajovacím hodu hodí oba hráči stejné číslo a hod se musí opakovat, jsou automaticky zdvojnásobeny základní sázky. Doublovací kostka se otáčí na hodnotu dva a zůstává na baru. Počet automatických zdvojnásobení bývá většinou omezen.

Backgammon a jeho varianty

Kromě klasické verze Backgammonu existuje několik alternativních verzí, které vznikly během dlouhé historie této klasické deskové hry.

Nackagammon

Tato varianta nese jméno podle Nicka „Nack“ Ballarda. Tato varianta se liší pouze počátečním postavením kamenů. Z bodů 6 a 13 je odebráno po jednom kameni a jsou umístěny na bod 23. Tato varianta hry je považována za strategičtější. Je potlačena i míra štěstí ve hře.

Hypergammon

Hraje se podle tradičních pravidel, ovšem pouze se třemi kameny. Jejich počáteční postavení je na soupeřově vnitřním poli (na bodech 22, 23 a 24). Tato hra je již plně počítačově analyzovaná. V tomto případě jde počítač porazit jen s pořádnou porcí štěstí.

Chouette

Je to varianta Backgammonu pro 3 a více hráčů. Hraje proti sobě jeden hráč (box) a zbytek, jako družstvo. Na začátku hry se losuje pořadí. První je box, druhý v pořadí je kapitánem družstva. Kapitán má rozhodující slovo, ovšem o způsobu zahrání kamenů se obvykle diskutuje. O hraní doublovací kostkou si každý rozhoduje sám (každý hráč má svoji).

Pokud hru prohraje box, jde na jeho místo kapitán družstva a box se zařadí na konec družstva. Kapitánem se stává další v pořadí v družstvu. Pokud prohraje družstvo, box zůstává, bývalý kapitán se přesune na poslední místo a novým kapitánem se stává další v pořadí.

Bonusy
0xBet casino
30 roztočení zdarma bez vkladu
Kód není vyžadován
Boomerang casino
100 % až 5 000 Kč
Kód není vyžadován
FgFox casino
50 % až 7 500 Kč
Kód není vyžadován
FgFox casino
100 % až 2 500 Kč
Kód není vyžadován
Komentáře (0)
Vložit komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni