AnyGamble

1/3
Část
30. 3. 2017

Pravidla hry kostky

author Peter S.

Kostky (Craps, nebo Dice) jsou klasickou hrou, která znázorňuje opravdovou podstatu kasinové zábavy. Když hráč hází kostky přes celý stůl obklopený ostatními sázkaři, kteří doufají, že se ukáže ono klíčové číslo, není pochyb o tom, že právě kostky jsou jednou z nejvíce vzrušujících casino her. Navíc u této hry má kasino opravdu malou výhodu.

Přestože patří kostky mezi nejoblíbenější a nejhranější hazardní hry, jejich pravidla jsou pro nové hráče často dosti komplikovaná a řada lidí se v ním má problém vyznat. Před tím, než se tak poprvé vydat obraz kasino o těžce nabyté peníze, vyzkoušejte si hru bez rizika na nějaké online free verzi s virtuální měnou. Tak si totiž můžete otestovat, že pravidlům skutečně rozumíte. Při prohře vám totiž v tomto případě nehrozí žádná finanční ztráta.

Nicméně znát pravidla kostek se rozhodně vyplatí. Některé sázky mají totiž zdaleka nejnižší house edge ze všech stolních her.

Průběh hry

Hra se hraje na speciálním stole se dvěma kostkami. Kostky jsou vyráběny podle přísných norem a neustále kontrolovány, jestli nebyly nikterak poškozeny. Normálně se sada kostek mění asi každých osm hodin. Kasina mají navíc docela striktní pravidla pro zacházení s kostkami a jejich vrhání.

Hra začíná tím, že Shooter (jeden z hráčů u stolu) musí vsadit alespoň minimum stolu na jednu ze sázek: Pass Line nebo Don´t Pass Line. Hráč poté dostane od Stickmana několik kostek (většinou pět), ze kterých si vybere dvě, se kterými bude vrhat. Zbylé kostky si pracovník kasina vezme zpět a u hry nejsou použity.

Shooter musí hodit kostky jen jednou rukou a obě z nich se musejí odrazit od zadní desky stolu. Pokud se stane, že jedna nebo dokonce obě kostky vypadnou ze stolu, jsou nejprve prozkoumány Stickmanem a pokud shledá, že jsou v pořádku, jsou vráceny do hry.

Klasický stůl pro Craps dokáže pojmout až dvacet hráčů. Každý z nich je během hry shooterem a vrhá tedy kostky. Pokud kostky házet nechcete, můžete sázet na vrhače. Během hry můžete vsadit několik druhů sázky. U stolu s kostkami je několik pracovníků kasina: Stickman, Boxman a dva dealeři.

Hra se hraje v kolech a každý hráč má právo vrhat kostky. Hra postupuje podle směru hodinových ručiček. Hráč má právo vynechat házení, ale stále může sázet.

Každé kolo má dvě fáze: Come Out a Point. Na začátku kola si hodí shooter jeden nebo více Come Out hodů. Pokud u tohoto prvního hodu padne číslo 2, 3 nebo 12 (nazývá se Craps a hráč dál již neháže) kolo končí a hráči prohrávají své Pass Line sázky. Come Out hod, při kterém padne 7 nebo 11 (Natural) vyhrávají všechny Pass Line sázky. Shooter pokračuje ve vrhání Come Out hodů dokud nehodí 4, 5, 6, 8, 9, nebo 10. Toto číslo se potom stává Pointem. Dealer poté toto číslo viditelně označí (žetonem On) a pokračuje fáze dvě. Jakmile padne znovu Point, vyhrávají všechny Pass Line sázky. Pokud hodí sedmičku (Seven-out), pass line sázky prohrávají a kolo končí.

První hod sázecího kola je Come Out roll a tímto hodem začíná i celá hra. Come Out roll se tak hází jen v případě, že předchozí shooter selhal a nehodil výherní hod. Nestanovil tedy point nebo hodil seven-out.

Nová hra poté začíná s novým shooterem. Pokud nový shooter hodí point, kostky jsou mu vráceny a poté opět přichází na řadu Come Out hod. Je to pokračování vrhání kostek tohoto hráče, i když Come Out roll určuje začátek nového kola.

Pokud nedokáže shooter stanovit point, jsou kostky nabídnuty dalšímu hráči a ten vrhá opět Come Out roll a hra pokračuje ve stejném duchu. Nový shooter je poté první hráč po levé ruce předchozího vrhače. Hra tedy plyne po směru hodinových ručiček.

Kostky se vrhají přes celý stůl s hracím plátnem. Stůl má tři části - dvě samostatné boční a jednu mezi nimi, která je rozděluje. Obě boční části jsou stejné, jen zrcadlově obráceny a nacházejí se v nich následující části: Pass a Don´t Pass line sázky, Come a Don´t Come sázky, Odds sázky, Place sázky a Field sázky. Prostřední část je stejná pro obě boční a obsahuje Proposition bets.

Pass sázky vyhrávají pokud je come out roll 7 nebo 11, prohrávají, když u come out rollu padne 2, 3 nebo 12.

Don´t sázky prohrávají pokud je come out roll 7 nebo 11 a vyhrávají při come out rollu 2 nebo 3. Pokud padne 12, je to remíza.

Hráč, který přichází ke stolu s kostkami ale nechce je vrhat, by si měl nejprve zkontrolovat v jaké fázi se hra nachází. Pokud na stole není žádné číslo označeno On žetonem, stůl je ve fázi come out hodů. Jestliže je On žeton na stole, point je již stanoven a většina kasina umožňuje v této fázi hry sázet Pass Line sázky. Všechny jedno nebo více kolové „Proposition bety“ je možno sázet v jakékoli fázi hry.

Mezi jednotlivými hody je část, ve které dealer vyplácí výhry a sbírá prohrané sázky. Stickman dohlíží na celou hru, stůl a rozhoduje, kdy dá shooterovi kostky. Poté co mu je dá, není možno dále sázet.

Pravidla kostek

Kostky (Craps) jsou hrou, která může být jednoduchá či komplikovaná - v závislosti na tom, jak hodláte sázet. Kostky jsou stolní hrou hranou několika hráči, přičemž jeden z nich (ten, který vrhá kostky) je nazýván "shooter". Velmi zjednodušeně řečeno: při hře v kostky vrhne shooter kostky a všichni ostatní hráči sázejí na čísla, která budou či naopak nebudou vrhnuta. Hráči uzavírají sázky před tím, než shooter vrhne kostky.

První vrh kostek shooterem se nazývá "come out roll". Před vrhem "come out roll" uzavřou sázky nazývané "pass line". Tyto sázky se týkají výsledku "come out roll". "Pass line" okamžitě přinesou výhru v případě, pokud je výsledkem "come out roll" hodnota 7 nebo 11, a vedou k okamžité prohře, pokud je výsledkem "come out roll" hodnota 2, 3 nebo 12. Co se týče zbývajících součtů (4, 5, 6, 8, 9 a 10), ty se - pokud jsou vrženy - stanou tzv. Bodem ("Point"). Pokud shooter vrhne Bod, musí znovu vrhat kostkou, a to až do chvíle, dokud nebude znovu vrženo číslo stanovené jako Bod NEBO součet 7. Pokud je Bod vržen znovu ještě před součtem 7, vyhrávají všechny sázky "pass line". V opačném případě všechny sázky "pass line" prohrávají. Tak jako tak se při hře v kostky nestane nic, dokud se neobjeví jedno z těchto čísel, takže existuje teoretická možnost, že jediná hra zabere celou noc. A právě to ještě zvyšuje její atraktivitu!

pravidly hry kostky

 

Základní sázky u kostek

Pass Line Bet

Vyhrajete, pokud je prvním hodem hozen natural (7 nebo 11) a prohráváte když padne Caps (2, 3, 12). Jestliže je hozen point (4, 5, 6, 8, 9, 10), musí být hozen opět ještě předtím, než padne 7, abyste vyhráli. Když padne 7 před pointem, prohráváte.

Pass Line Bet je základní sázkou u Craps, která je vlastně sázkou na shooterův point. Tato sázka vyhrává hned, pokud je Come Out hod 7 nebo 11. Pokud je Come Out hod 2, 3 nebo 12, sázka prohrává (tzv. crapping out). Jestliže padne jiné číslo, je stanoveno jako point. V případě, že je tento point hozen před sedmičkou, sázka vyhrává. Pokud padne ale dříve, než je hozen point, podruhé sedmička, sázka prohrává (seven out). Pass Line sázka je vyplácena jako rovná, tedy v poměru 1:1.

Odds na Pass Line bet
Jakmile je stanoven point, můžete využít sázku odds. Pro každý point je jiný výplatní poměr.

 • Point 4 nebo 10 je vyplácen v poměru 2:1
 • Point 5 nebo 9 je vyplácen v poměru 3:2
 • Point 6 nebo 8 je vyplácen v poměru 6:5

Vyhráváte jen v případě, že je hozen point před sedmičkou.

Don't Pass Line

Opak sázky Pass Line. Sázka Don't Pass Line vyhrává, pokud je při "come out roll" vržen součet 2 nebo 3, a prohrává, pokud je výsledkem "come out roll" součet 7 nebo 11. Pokud je při "come out roll" vržen součet 12, stane se daná sázka tzv. "Push" a daný hráč dostane své peníze zpět. Pokud se objeví jiné číslo než 2, 3, 7, 11 či 12, stane se Bodem. Sázky Don't Pass Line vyhrávají, pokud shooter vrhne součet 7 před dosažením Bodu, a prohrávají, pokud dojde k opaku. Je důležité vědět, že sázky Don't Pass Line mohou být před druhým vrhem hráče shooter sníženy nebo dokonce staženy. Možná výhra 1 : 1.

Come Bet

Pro tuto sázku platí stejná pravidla jako pro Pass Line sázku. Jediný rozdíl je v tom, že ji můžete vsadit až po stanovení pointu na Pass Line. U Come Out hodu je Come Bet umístěna na stejné místo jako Pass Line. Poté co položíte svoji sázku, první hod vám určí come point. Vyhráváte, pokud má hodnotu naturalu (7 nebo 11) a prohráváte, když je to craps (2, 3, 12). Ostatní čísla vyhrávají, pokud jsou opět hozena před sedmičkou. Jestliže padne nejprve sedmička, prohráváte.

Come Bet se hraje na dvě kola, stejně jako Pass Line Bet. Hlavním rozdílem je to, že Come Bet je sázka na point, který padne v dalším hodu, bez ohledu na zbytek stolu. Pokud v prvním hodu padne 7 nebo 11, sázka vyhrává. Když padne 2, 3 nebo 12, prohrává. Jestliže místo toho padne 4, 5, 6, 8, 9, 10 je Come sázka přesunuta dealerem do Boxu a reprezentuje shooterovo hozené číslo. Toto číslo je nyní stanoveno jako Come Bet point a hráč může využít možnosti vsadit odds. Dealer přidá odds na Come Bet, ale lehce mimo střed, aby bylo jasně patrné, co je základní Come sázka a co jsou odds.

Druhé kolo vyhrává, pokud hodí shooter Come Bet dříve než sedmičku. Jestliže ale padne dříve než číslo (Come Bet) sedmička, sázka prohrává. U Come Out hodu pro pass line je Come Bet ve hře, ale klasicky bez odds, pokud si tedy hráč neřekne jinak.

Může se ale stát, že máte vsazenu Come Bet s odds a další hod je Come Out roll. To znamená, že pokud padne 7, všichni hráči s aktivní Come sázkou čekající na „come point“ prohrávají. Prohrají ale jen původní Come sázku a odds jsou jim vráceny. Jestliže ale padne „come point“, odds nevyhrávají. Come sázka ale ano a odds jsou vráceny zpět hráči. Hráč ale může říci dealerovi, že chce, aby jeho odds byly ve hře. V tom případě vyhrává, pokud padne „come point.“ Pokud padne sedmička, prohrávají obě sázky.

Odds na Come Bet

Stejný princip jako u Odds na Pass Line Bet, ale pokládáte je na jiné místo.

Sázky Don't Come

Asi je Vám jasné, že sázky Don't Come jsou téměř stejné jako sázky Don't Pass Line. Také zde hráči uzavírají sázky po odehrání "come out roll". Jakmile je stanoven Bod, sázky Don't Come vyhrávají, pokud shooter v následujícím vrhu získá součet 2 nebo 3, prohrávají, pokud vrhne 7 nebo 11, a "Push" nastane, pokud vrhne 12. Pokud je výsledkem součet 4, 5, 6, 8, 9 nebo 10, daný součet se stává Bodem pro Come. Sázky Don't Come vyhrávají, pokud shooter znovu vrhne 7 před Bodem pro Come, a prohrávají, pokud se stane opak zmiňovaného. Sázky Don't Come stejně jako sázky Don't Pass Line mohou být sníženy nebo dokonce staženy. Možná výhra 1 : 1.

Další sázky u kostek

Odds

Odds jsou vedlejší sázkou u kostek, kterou můžete vsadit jen v případě, že je stanoven point. Výhra je vám vyplacena, pokud je point hozen před padnutím sedmičky. Šance jsou u odds naprosto rovné, house edge je tedy nulová. Abychom si to upřesnili, odds se vyplácejí poměrem:

 • 2 ku 1 u pointu 4 a 10
 • 3 ku 2 u pointu 5 a 9
 • 6 ku 5 u pointu 6 a 8

Pokud chceme vsadit odds po pass line sázce, položíme žetony odds sázky za pass line sázku, mimo vyznačenou plochu pro pass line blíže k nám.

Protože jsou odds sázky absolutně bez house edge, můžete vsadit vždy jen tolik, kolik je vaše původní pass sázka. Většina kasin dovoluje hráčům vsázen například “3- 4-5x Odds”. To znamená, že hráč může vsadit trojnásobek pass sázky, pokud je point 4 nebo 10, čtyřnásobek u pointu 5 nebo 9 a pětinásobek u pointu 6 nebo 8.

Některé kasina vám ale mohou nabídnout více, jako třeba 5x, 10x, 20x nebo 100x Odds na všechny pointy. Pokud tedy uvidíte v kasinu nabídku 10x Odds, znamená to, že můžete vsadit odds v hodnotě desetinásobku původní pass sázky.

Place Bets

Tuto sázku můžete vsadit jen v případě, že je stanoven point. Můžete si vsadit, že na kostkách padne číslo 4, 5, 6, 8, 9 a 10. Sázku vyhrajete, pokud padne vámi vsazené číslo před padnutím 7. Jinak prohráváte. Jednotlivé výplaty se liší podle vsazeného čísla.

 • Čísla 4 a 10 se vyplácejí poměrem 9:5
 • Čísla 5 a 9 se vyplácejí poměrem 7:5
 • Čísla 6 a 8 se vyplácejí poměrem 7:6

Tuto sázku můžete kdykoli zrušit.

Field Bets

Tyto sázky jsou jen na jedno kolo. Vyhráváte, když padne 2, 3, 4, 9, 10, 11 nebo 12. Field Bets jsou vypláceny následujícími poměry: 2 je vyplácena dvojnásobkem (2:1) zatímco 12 poměrem 3:1. Všechna ostatní čísla jsou vyplácena jako rovné sázky, tedy s výplatním poměrem 1:1.

Big Six, Big Eight Bets

 • Tyto sázku můžete vsadit na jakýkoli hod během hry a vyhráváte pokud padne číslo 6 nebo 8 dříve než je hozena 7. Obě tyto sázky jsou vypláceny v poměru 1:1.

Proposition Bets

 • Tyto sázky můžete vsadit kdykoli chcete. Kromě sázky Hardways, jsou všechny na jedno kolo:

Any Craps

 • Vyhrává, pokud padne 2, 3 nebo 12. Výplatní poměr je 8:1.

Any Seven

 • Vyhrává, když je hozena 7. Výplatní poměr je 5:1.

Eleven

 • Vyhrává, pokud je hozena 11. Výplatní poměr je 16:1.

Ace Duece

 • Vyhrává, když je hozena 3. Výplatní poměr 16:1.

Aces nebo Boxcars

 • Vyhrává, pokud padne 2 nebo 12. Výplatní poměr je 30:1.

Horn Bet

 • Funguje jako sázka na čísla 2, 3, 11 a 12. Vyhrává, pokud padne jedno z těchto čísel. Výplata je podle čísla, které padne. Ostatní tři sázky prohrávají.

Hardways

 • Vyhrává, pokud je hozen součet párů 1-1, 3-3, 4-4, …, před tím, než padne 7. Výplatní poměr je: tvrdá 4 a 10 je 8:1, tvrdých 6 a 8 je vypláceno 10:1.

House edge sázek

Druh sázky House edge
Pass/Come 1,41 %
Don´t Pass/Don´t Come 1,40 %
Pass + 1x Odds 0,85 %
Pass + 2x Odds 0,61 %
Pass + 5x Odds 0,32 %
Pass + 10x Odds 0,18 %
Pass + 100x Odds 0,02 %
Field sázka (2:1 na 12) 5,56 %
Field sázka (3:1 na 12) 2,78 %
Jakékoli Craps 11,11 %
Big 6, 8 9,09 %
Hard 4, 10 11,11 %
Hard 6, 8 9,09 %
Place sázka (na výhru) 6, 8 1,52 %
Place sázka (na výhru) 5, 9 4 %
Place sázka (na výhru) 4, 10 6,67 %
Place sázka (na prohru) 6, 8 1,82 %
Place sázka (na prohru) 5, 9 2,50 %
Place sázka (na prohru) 4, 10 3,03 %
Proposition sázka na 2, 12 13,89 %
Proposition sázka na 3, 11 11,11 %
Proposition sázka na 7 16,67 %
Bonusy
Exclusive
Wildcoins casino
115 % až 1 BTC
AG300
Wildcoins casino
75 % až 1,2 BTC
wild3
Wildcoins casino
50 % až 1,2 BTC
wild2
Lucky Red Casino
400 % až 4 000 US$
LUCKYRED400
Komentáře (0)
Vložit komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni