AnyGamble

2/3
Část
30. 6. 2018

Kostky - pravidla nejznámějších her s kostkami

author Peter Sommer

Pravidla následujících her s kostkami sice nenajdete v žádném kasinu na světě, i tak ale patří mezi nejpopulárnější hazardní hry u nás. Jedná se především o stolní hry se šesti kostkami, resp. se šesti klasickými šestistennými kostkami.

Populární hazardní hrou u nás jsou Kostky Mezi Kozy - ty se ovšem většinou hrají jen se třemi kostkami, méně často dokonce i s kartami.

Jednou z nejpopulárnějších her s kostkami jsou vrhcáby - Backgammon. I tato hra má věnovaný skvělý samostatný článek - Vrhcáby pravidla hry (Backgammon).

Hledáte-li pravidla casino hry craps, tedy kostek, které se hrají v kasinu, pokračujte na tento detailní článek - Craps pravidla (Pravidla dice - kasino).

1) Jedničky a pětky - kostky pravidla klasické hry

Asi nejpopulárnější stolní hra se šesti kostkami je právě tato varianta, kdy se hráči snaží co nejdříve dosáhnout zisku stanoveného počtu bodů - nejčastěji se hraje na 10 000 bodů. Hru může hrát libovolný počet hráčů, kteří se pravidelně střídají.

Na začátku tahu hráč háže vždy se všemi kostami a minimální bodový zisk, který musí hodit, aby v tahu mohl pokračovat nebo si zapsat body, činí 400 bodů.

Hra v kostky - Návod a průběh hráčova tahu:

 1. Hráč hodí se 6 kostkami.
 2. Padne-li jedna nebo více kombinací, vybere libovolný počet a odloží je -odkládá ty kostky, které představují danou výherní kombinaci. Kombinace, které jsou již mimo hru, činí aktuální hodnotu bodového zisku v tahu.
 3. Hráč pokračuje hodem se zbývajícími kostkami do doby, dokud nenastane jedna ze tří možností:
 • Bodový zisk u odložených kombinací činí více jak 400 a k házení má už jen dvě, jednu nebo ani jednu kostku. Pokud se tak stane, může oznámit konec tahu a nasbírané body zapsat. Poté ve hře pokračuje další hráč.
 • Pokud nepadne ani jedna z výherních kombinací. Tah končí s nulovým ziskem.
 • Všechny kostky jsou již odložene ve výherních kombinacích. Poté hraje opět se všemi kostkami a jeho zisk z tahu může dále narůstat.

 

Čísla na kostkách/ kostce Body
1 100
5 50
1, 1, 1 1 000
X, X, X X*100
např. 2, 2, 2 => 300
1, 2, 3, 4, 5, 6 3 000
X, X, Y, Y, Z, Z

 

(kdy X může být rovno Y či Z)

1 500

 

Příklad tahu hráče 1.

Hod Odloženo Zbývající počet kostek Celkový zisk
1, 1, 6, 6, 3, 4 1, 1 2 200
2, 3, 4, 5 5 4 250
2, 3, 5 5 3 300
1, 5 1, 5 6 450
2, 2, 4, 4, 4, 4 2, 2, 4, 4, 4, 4 6 1950
1, 3, 3, 3, 2, 2 1, 3, 3, 3 2 (může skončit a skončí) 2350

Na úvod se všemi 6 kostkami hráč hodí 1, 1, 6, 6, 3, 4 a rozhodne se odložit pouze jedničky za 200 bodů. K dalšímu hodu mu tedy zbývají čtyři kostky, se kterými mu padne 2, 3, 4, 5 - bodovaná je pouze pětka za dalších 50 bodů. Prozatím jeho bodový zisk činí 250 bodů, a nemůže tedy skončit a zapsat. Háže se třemi kostkami 2, 3, 5 a odkládá opět pětku, takže zatím má 300 bodů a stále nemůže skončit. Se zbylými dvěma kostkami se mu podaří hodit 1 a 5 za 150 bodů. Nyní tedy má 450 bodů a dle pravidel již může tah ukončit.

Pro další hod má ale možnost házet opět dle pravidel se šesti kostkami, takže je nesmysl přestat v tuto chvíli hrát. S těmi hodí  2, 2, 4, 4, 4, 4 - všechny kostky kostka odkládá (viz dle tabulky výše) a skore přičítá dalších 1 500 bodů na celkových 1 950 bodů, které zapisuje. Znovu může házet a bodovat se všemi šesti kostami, se kterými hodí kombinaci obsahující jedničku a tři trojky. Za ty zapisuje dalších 400 bodů. Jeho celkový zisk tedy činí 2 350 bodů a v dalším hodu by měl už jen dvě kostky. Tah tedy ukončuje, protože nechce zbytečně riskovat ztrátu dosavadního zisku.

Na řadu tedy již přichází druhý hráč.

Příklad tahu hráče 2.

U druhého hráče si v tabulce všimněte zejména třetího hodu, kdy se dostane na 1 500 bodů, ale pravidla v kostky zde říkají, že nemůže ukončit tah se třemi kostami.  P

okračuje v házení, ale už mu nepadne žádná bodovaná kombinace a tah musí ukončit s nulovým ziskem.

 

Hod Odloženo Zbývající počet kostek Celkový zisk
1, 1, 5, 5, 2, 4 1, 1, 5, 5 2 300
1, 1 1, 1 6 500
1, 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 1 3 1500
2, 3, 4   0 0

2) Jak hrát kostky - pravidla 6 kostek

Existuje další podobná varianta hry, která má podobná pravidla jako předchozí kostky. V této hře stačí ovšem pro zápis hodit jen 350 bodů, přičemž se zapisují veškeré bodující kombinace. S kostkami, které bodovali, se tedy už dále nehází. I zde hráč může po dosažení zisku 350 bodů rozhodnout, zda chce pokračovat dále nebo ukončit tah.

Podaří-li se mu jedním hodem se všemi 6 kostkami hodit tak, že všechny kostky bodují, musí ve hře pokračovat a tento hod tzv. potvrdit! Pokud se mu ale v dalším hodu nepodaří hodit žádnou kombinaci, přichází i o předchozí body.

 

Kostky Hodnoty
1 100
5 50
3x číslo
222,333,444,555,666
200, 300, 400, 500, 600
4x číslo
2222, 3333, 4444, 5555, 6666
(2x více než u 3 čísel)
400, 600, 800, 1 000, 1 200
5x číslo
22222, 33333, 44444, 55555, 66666
(2x více než u 4 čísel)
800, 1 200, 1 600, 2 000, 2 400
6x číslo
222222, 333333, 444444, 555555, 666666
2x více než u 5 čísel
1 600, 2 400, 3 200, 4 000, 4 800
Postupka 123456 1 500 bodů
Dvojice (např. 22, 44, 55) 1 000
Postupka 123456 1 500 bodů
Číslo jedna představuje vyjimku 111 = 1 000, 1111 = 2 000
11111 = 4 000, 111111 = 8 000

Konec hry nastává tehdy, až jeden z hráčů nabude předem stanoveného počtu bodů. Kostky pravidla této varianty přímo počítají s tím, že tato hodnota může být dle domluvy vždy jiná.

3)  Hra v kostky Drápky / Figury

Následující hru jsme převzali z webu věnovaného čistě této kostkové hře. Poměrně často se s ní lze setkat pod názvem Drápky (s P) a i názvy jednotlivých figur se mohou lišit. Jádro hry ovšem zůstáva v drtivé většině případů stejné.

Tuto klasickou hru s kostkami může hrát dva a více hráčů, kteří se postupně střídají. Cílem hry je jako první dosáhnout všech figur, přičemž figura je jedna ze 14 předem stanovených kombinací čísel. Figura nemusí nutně být definována všemi šesti kostkami. Každá figura představuje určitý počet bodů a když se hráč rozhodne, že si nechá nějakou figuru, která se mu podařila hodit, zapíše si tuto figuru do celkového součtu. Počet bodů u každé figury se rovná součtu čísel na všech kostkách, které danou figuru definují.

Např. figura Hirošima (1 šestka a 5 jedniček). Součet je 11, takže k celkovému součtu se přičte 11 bodů. U figury s názvem 2+3 (viz níže), která je určena dvěma stejnými a třemi stejnými kostkami, počítáme jen součet hozených pěti kostek.

V každém kole může hráč házet až 3 krát, aby dosáhl nějaké figury. Pokud zhodnotí, že má po hodu dobrý základ, aby figuru hodil ve zbylých hodech, může si daná čísla ponechat do dalšího hodu. Jakmile hráč nějakou figuru hodí aniž by vyházel všechny tři hody, zbývající hody se mu přičítají jako "čárky k dobru".

Čárky

Všeobecně lze říci, že jedna čárka = jeden hod. Teoreticky si každý tah může hráč ponechat až "tři čárky k dobru" (v tahu má totiž tři hody). Pokud např. po prvním hodu vidí, že není veliká šance na složení figury, ponechá si dva hody do dalšího tahu - "dvě čárky k dobru". Tz. že do dalšího tahu se přenáší tolik hodů, kolik jich nebylo využito.

Výhoda přenášení tahů do dalšího kola spočívá ve zvýšení šance složení požadované figury. Je větší pravděpodobnost hodit figuru např. na 7 hodů než na 3. Další výhodou je, že pokud se mi i tak figura podaří hodit před využitím všech hodů / čárek, tak ty se přenášejí dále do dalšího kola.

Figury

 • Čísla

Alespoň tři stejná čísla. Body se počítají jako součet počtu stejného čísla vynásobené hodnotou tohoto čísla. Např. při hod 444 253 představuje 12 bodů. (3x4).

 • 2+3 Dva plus tři:

Jak název napovídá jsou to dvě a tři stejná čísla. Body se počítají jako součet dvou a tří stejných čísel.

 • Dvojce

Třikrát dvě stejná čísla . Počet bodů je součet všech hodnot na kostkách.

 • Trojce

Dvakrá tři stejná čísla. Počet bodů je součet všch hodnot na kostkách.

Pyramida

Tři stejná čísla, která jsou větší než dvě stejná čísla a ta musí být zase větší než poslední číslo. Pyramida je tedy např. 555443 , nikoli 444556. Počet bodů je součet všech hodnot na kostkách.

 • Poker

4 stejná čísla. Počet bodů je hodnota daného čísla krát 4.

 • Hirošima

Jedna šestka a pět jedniček. Počet bodů 11.

 • Generál

Šestkrát jedno číslo. Počet bodů je číslo krát 6.

 • Postupka

Všechna čísla od jedničky do šestky (123456). Počet bodů je 21.

*Pokud je figura definována jako dvojce, trojce apod., čísla ve dvojici si nesmí být nikdy rovna s druhou dvojcí. Např. není tedy možné považovat 444422 za dvojce. Čísla si nesmí být rovna právě v těchto figurách - 2+3, dvojce a trojce.

Bodování:

Ukončení jedné hry dojde jakmile nějaký z hráčů nasbírá všechny figury. Poté se počítá dosažený počet bodů + samotné umístění. Ovšem pozor, celkové body se počítají jako průměr bodů získaných ve všech dokončených hrách, děleno průměrným pořadím ve všech těchto hrách.

4) Sekvence - kostky pravidla

V házení šesti kostek se pravidelně střídá libovolný počet hráčů. Pokud se objeví sekvence po sobě jdoucích čísel, která začíná jedničkou, hráč obdrží počet bodů odpovídající délce  postupky - sekvence.

Sekvence Body
1 2 (jednička s dvojkou) 5
1 2 3 10
1 2 3 4 15
1 2 3 4 5 20
1, 2, 3, 4, 5, 6 25

Hráči si počítají počet bodů z každého kola. Vítězí ten hráč, který první dosáhne 100 bodů.

Hru lze okořenit např. pravidlem, že pokud v jednom hodu padnou tři jedničky, přijde daný hráč o všechny dosud nasbírané body.

5) Na zakázaná čísla - kostky pravidla

Na začátku hry se nejdříve musí zjistit zakázaná čísla - ta se stanoví tak, že jeden z hráčů hodí dvěma kostkami a ta čísla, která padnou, jsou "zakázaná". Pokud hodí dvě stejná čísla, hod se opakuje. Musí se tedy stanovit vždy dvě různá čísla.

Poté začíná samotná hra se všemi kostkami. První hráč hodí se všemi šesti kostkami a kostky, na kterých mu padne zakázané číslo dá stranou a spočíta si počet bodů na ostatních kostkách. Pak těmito kostkami hodí znovu a pokračuje tak dlouho, dokud nevyřadí poslední kostku. Všechny body si přišítá ke svému skóre. Poté, co se vystřídají všichni hráči, vítězí ten, který má nejvíce bodů - tedy nejpozději hodil zakázaná čísla.

Pro hry s kostky pravidla s názvy Sekvence a Na zakázaná čísla jsme čerpali informace z těchto webových stránek.

Bonusy
31bet1
31bet
100 % až 1 000 €
Kód není vyžadován
Apolobet1
Apolobet casino
100 % až 500 €
Kód není vyžadován
0xBet
0xBet casino
30 roztočení zdarma bez vkladu
Kód není vyžadován
boomerang
Boomerang casino
100 % až 5 000 Kč
Kód není vyžadován
Komentáře (0)
Vložit komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni