AnyGamble

3/4
Část
21. 1. 2019

Základní hráčský omyl a další mýty a omyly hráčů rulety

author Peter S.

Patříte-li mezi ty, kteří věří, že na ruletě lze dlouhodobě vyhrávat, následující článek se vám nebude líbit. Pokud se ale chcete seznámit se skutečností, pak právě tyto řádky vám pomohou otevřít oči. Než se tedy vydáte na dráhu profesionálního hráče rulety, přečtěte si tento článek a třeba vše ještě přehodnotíte.

1) Kulička má paměť

Tak by mohlo znít shrnutí asi nejčastějšího mýtu, kolem kterého se točí všechny ruletové systémy. Obecně se dostal do povědomí název – Základní hráčský omyl (gambler‘s fallacy nebo někdy také Monte Carlo fallacy). Ale bohužel. Kulička žádnou paměť nemá! Výsledky předešlých spinů žádným způsobem neovlivňují spiny další. Pravděpodobnost každého hodu je vždy naprosto stejná.

Je mi jasné, že takto stroze napsaná fakta drtivé většině z vás „věřících“* nebudou stačit. Vzhledem k tomu, že nám chodí spousta mailů, které vždy nějakým způsobem modifikují již známé systémy, pokusím se vše vysvětlit detailně a jednou provždy.

Základní hráčský omyl - Gambler's Fallacy

Představte si, že kulička v ruletě padla už 7x na černou barvu. Myslíte si, že následující hod je pravděpodobnější, že padne barva červená? Ne, samozřejmě že není! Pravděpodobnost, že padne černá je pořád stejná. Pokud se domníváte opak, pak právě vám v kasinu budou říkat Pane a s pitím za vámi posílat ty nejhezčí servírky. Jestli si vážně myslíte tohle, potřebujete číst dál!

Opakuji, že pravděpodobnost každého spinu je stejná! Abyste tohle pochopili, stačí znát jen základní matematiku a pojem pravděpodobnost.

Pravděpodobnost udává, jaká je šance, že se stane určitý jev. 

Existují tři způsoby, jak pravděpodobnost vyjádřit. Řekněme, že máte pět krabic a v jedné je 100,000Kč. Jakou máte šanci, že vyberete právě tuto krabici? Lze to říci i takto: v jednom z pěti případů vyberete právě onu výherní krabici. Zápis může být pomocí zlomku, desetinného čísla či procenta.

  • 1/5
  • 0,2
  • 20%

Všechny tyto tři zápisy říkají naprosto to samé, akorát rozdílným způsobem. Všimněte si také, že tato čísla lze velice snadno konvertovat. K číslu 0,2 se dostanete jednoduše, když na kalkulačce vydělíte 1:5. A k 20% pak vynásobením výsledku číslem 100.

Číslo 1 udává stoprocentní šanci, že se něco stane - nejedná se tedy ani tak o šanci, jako řekněme o jistotu :). Naopak něco, co se s určitostí nestane, má pravděpodobnostní hodnotu 0. Tedy čím větší číslo, tím větší šance, že jev skutečně nastane a naopak.

Doteďka velice snadné a kupodivu to tak bude i nadále. Jen nesmíte zůstat zabednění!

Nyní se podívejme na výpočet pravděpodobnosti jevu opakovaného – tedy, že se nějaká událost bude Xkrát opakovat. Pro jednoduchost použijeme klasický příklad s korunou: hlava nebo orel. Že padne hlava je pravděpodobnost ½ , nebo 0,5 či taky 50%. Ale jaká je šance, že padne hlava dvakrát za sebou? Abychom tohle zjistili, jednoduše vynásobíme pravděpodobnosti obou jevů a dostaneme výsledek.

½ * ½ = ¼

Další způsob jak vyjádřit výsledek je 25% či 0,25.

Takže teď se pojďme podívat, jaká je pravděpodobnost, že padne hlava dokonce desetkrát za sebou.

½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ = 1/1024

Takže opravdu velice nízká šance. A právě zde se dostáváme k hráčskému omylu! Představte si, že jste hodily mincí 9x za sebou a kupodivu padla devětkrát právě hlava. Právě z tohoto případu mnoho hráčů usoudí, že aby padla i po desáté, je pravděpodobnost oněch 1/1024, což je opravdu malá šance.

Podívejme se na výpočet ale ještě jednou, tak velice snadno zjistíte chybu v takovém uvažování.

Pravděpodobnost jednotlivých hodů

Z obrázku je patrné, že absolutně každý hod je pravděpodobnost naprosto stejná. Nezáleží, který si vybereme. Můžete si taktéž všimnout, že porovnáváte-li opakované jevy, musíte se na to dívat celkově - pravděpodobnost takto složeného jevu, se opět počítá násobením jednotlivých šancí.

Na situaci desátého hodu se lze podívat i následujícím způsobem, který bude ještě průkaznější.

Pravděpodobnost - stále stejná!

Jakmile jednou hodíte mincí a dostanete výsledek, už nemůžete kalkulovat s 50% pravděpodobností, ale se stoprocentní! Opět je úplně jedno, který hod si zvolíte, pokud už víte, jak dopadl. V takovém případě tedy počítáte s jistotou, jinými slovy násobíte jedničky, takže výsledek bude opět 1 , tedy 100% a je úplně jedno, kolik hodů už máte za sebou.

2) Střídající sekvence

Spousta vašich dotazů se týkala i úpravě jakýchsi sekvencí - např. třístěnný martingale. Všechny tyto modifikace jsou ale jen psychologickým omámením hráče, ne rulety! To lze krásně odvodit právě z předešlého vysvětlení a názorných obrázků.

Vůbec nezáleží na tom, jakou sekvenci výsledků si zvolíte. Je tedy úplně jedno, jestli chcete, aby pětkrát za sebou padla hlava, nebo vymyslíte kombinaci, kde se bude střídat s orlem. Pro jistotu si to raději názorně ukážeme:

Vámi zvolená kombinace pěti hodů bude vypadat např. takto - bude se střídat hlava s orlem:

  • 1. hod - hlava - pravděpodobnost 50%
  • 2. hod - orel - pravděpodobnost 50%
  • 3. hod - hlava - pravděpodobnost 50%
  • 4. hod - orel - pravděpodobnost 50%
  • 5. hod - hlava - pravděpodobnost 50%

Každý hod, ať už hlava nebo orel, je pravděpodobnost vždy jen 50%! Mince nemá paměť ani vědomí! Je tedy úplně jedno, jakou sekvenci má před sebou! Pravděpodobnost se tedy i v tomto případě počítá úplně stejně, jak už jsme si vysvětlili!

Na základě tohoto faktu, můžete pohřbít naprosto každý systém předem - co se jeho dlouhodobé výdělečnosti týče. Nic z toho, jsme si ani nemuseli vysvětlovat. Stačí jen selský rozum - uvědomit si, že každý spin v ruletě má stejnou pravděpodobnost a že výplatní poměry neodpovídají skutečným šancím - pravděpodobnosti!

Velmi často se totiž v diskusích můžete dočíst něco podobného:

Upravil jsem si systém XXX a vyhrávám každý den

Naprosto totální kravina!

Modifikací nějakého systému dostanete jen další systém, který je dlouhodobě opět naprosto k ničemu!!! Jako každý systém.

Nejčastěji tyto "skvosty" píšou ti, kteří se na internetu dostali k nějakému tzv. profesionálnímu systému či jej rovnou koupili, a chtějí se jej zbavit za menší cenu. Je úplně jedno, jakých slev se vám dostane, za žádný systém se nevyplatí dát ani korunu!!!

3) Mýtus o neférovosti elektronické rulety a online softwaru

Velmi často se komentáře také týkaly těchto problémů - zkrátka se vám zdá, že elektronická či online ruleta je nějakým způsobem zmanipulovaná v neprospěch hráče. Samozřejmě se opět jedná o totální nesmysl! Naprosto vždy můžeme vyjít z vysvětlení základního hráčského omylu - každý normální provozovatel kasina totiž ví, že žádný podvod nemá absolutně zapotřebí! Zisk podniku je totiž dlouhodobě zaručen právě nulou. Byl bych mile překvapený, kdyby vám stačilo toto vysvětlení, ale vím, že nebude. Pojďme tedy dál.

a) Elektronická ruleta

Zajímalo by mě, jak byste sháněli certifikovaného výrobce, který by vám vyrobil takto zmanipulovanou ruletu. Navíc elektronické rulety se jistým způsobem testují. Úkol takového zařízení je naprosto jednoduchý: elektronická ruleta dnes lze umístit téměř do kterékoli větší hospody čí herny. Spousta hráčů také mnohem raději umísťuje sázky do počítače, než aby nějakým způsobem komunikovali s dealerem, u kterého navíc v tomto případě ušetříte jeho plat.

b) Online software

Platí prakticky přesně to, co bylo již řečené u elektronické rulety. Navíc software online kasin v drtivé většině případů poskytují nezávislé firmy, které svůj software pouze pronajímají (podobným způsobem mimochodem často fungují i rulety elektronické, případně celé herny). Opět je v dnešní době nutnost mít nějaký certifikát. Nejčastějším a nejrenomovanějším poskytovatelem certifikátu fair hry je eCOGRA , která netestuje pouze regulérnost softwaru, ale zajišťuje i další práva každého hráče a případně je za něj schopná řešit nejrůznější problémy, pokud nějaké vzniknou. Ačkoli náhodnost RNG (random number generator) je diskutabilní problém, garantuji vám, že výsledky se v žádném případě neodvíjí podle toho, kde máte vsazené žetony! Tedy software je naprosto regulérní. 

Vím, že tyto poslední dvě věty by vám mohli vrtat hlavou, případně vás rovnou šokovat. Co jsem tedy myslel tím, že náhodnost RNG je diskutabilní problém? Je to poměrně jednoduché. I u živé hry s dealerem, se výsledek spinu odvíjí podle nějakých proměnných - síla hodu, rychlost ruletového kola či místo, odkud byla kulička do rulety vhozena (a další).  Výsledek spinu je tedy determinován mnohem dříve, než kulička spadne na nějaké pole. Důležité zde je si pouze uvědomit, OPAKUJI, že výsledek spinu se neodvíjí podle toho, kde máte vsazeno!!! U softwaru se jen liší ony proměnné (síla hodu, ...) - např. na moment, kdy spin spustíte. Snaha všech softwarových vývojářů je opak toho, co se domnívate. A to naprogramovat RNG co nejnáhodnější!

Pro detailnější vysvětlení mýtů a omylů kolem softwaru si přečtěte článek - Je casino software podvod? Velká debata.

4) Na "férové" ruletě by to fungovalo

Odkud se tedy berou nesmysly tohoto typu? Důvod těchto nařčení bývá poměrně prostý - tito hráči zkrátka neumějí prohrávat! Většinou se k jejich prohře váže ještě nějaký příběh tohoto typu:

"Nejdříve jsem vyhrával a vše fungovalo úplně normálně, ale z ničeho nic se pak software začal chovat naprosto šíleně a padla řada neuvěřitelných 12ti červených za sebou!" 

Jedná se pochopitelně jen o parafrázi nejčastějších komentářů, se kterými se v diskusích a na fórech můžete setkat v nejrůznějších variacích, nicméně téměř všechny se podobají právě tomu našemu. Všimněte si především zvýrazněné části - vše fungovalo normálně. Problém je v tom, že hráč aplikující ruletové systémy vnímá všechny výhry jako normální. Dokud se mu daří, nevidí v tom nic zvláštního - koneckonců si myslí, že používá nějaký neporazitelný systém. Nepoužívá!

Další důvod je také jednoduchý:

Hráč, který hraje online na nějakém softwaru, odehraje mnohonásobně více spinů, než u živé hry. Proto se dlouhodobá výhoda kasina projeví v čase mnohem dříve!

Takže software si o výtky tohoto typu v podstatě rovnou říká.

U živé hry si zpochybňovat regulérnost dovolí jen málokdo, nicméně i tam se to děje. Pokud to napadlo i vás, můžu vás ubezpečit, že je to zase naprostá blbost. Kdyby jste byli někdy v kasinu, když mají ještě zavřeno, krásně byste viděli, jak to tam funguje. Praktický každý den se rulety kontrolují, vyvažují či se provádí jiné úkony, které zajišťují, že rulety jsou co nejregulérnější.Majiteli kasina to naprosto stačí! Kdyby rulety regulérní nebyly, kasinu by hrozilo, že hráč může vypozorovat nějaký neobvyklý jev, a podle toho pak sázet. I ostatní hry mají poměrně přísné bezpešností podmínky - např. použité karty se na konci dne scartují a každý den se načíná s úplně novými balíčky.

Na tomto místě mi snad zbývá už jen zmínit další oblíbenou kravinu - a to s dětskou ruletou. Respektive jsem se párkrát mohl dočíst (ať už v mailu či přímo v diskusi), že hráči požadují vysvětlení, proč jim to na dětské ruletě všechno "normálně" funguje, ale jakmile vlezou do kasina, začnou prohrávat - ergo si myslí, že je to podvod. Není! Pokud nestačilo to, co bylo napsáno už doposud, další vysvětlení, které na tuto iluzi krásně sedí, se dočtete v dalším bodu. Ten mi přijde tak častý, že jsem jej chtěl zmínit zvlášť. (Mimochodem! Dětská ruleta, kterou doma ještě položíte bůhví kam, je mnohonásobně míň regulérní než ta, co mají v kamenném kasinu!)

5) Cvičná hra versus Hra o peníze - Liší se?

Pokud jste vážně dočetli až sem, asi už tušíte, co k tomu napíšu :) NELIŠÍ! Pojďme si ale zase důvody těchto mýtů a nesmyslů vysvětlit raději blíže.

Drtivá většina z vás si myslí, že kasino zmanipulováním těchto variant, především teď pak té cvičné, chce hr, chce hráče nalákat na skutečnou hru. To by jako jedna z mála věcí, které se fandové rulety domnívají, dávala smysl. Ale opět nemají pravdu. Není to tak! 

Oba dva tyto módy fungují naprosto stejně, nemluvě o tom, že kvůli takovým domněnkám se vše opět testuje a kontroluje! Každopádně myslíte si, že hráč, který prohraje ve cvičné hře nebo dokonce na dětské ruletě, se tím bude někde chlubit? A ano, i procento hráčů, kteří si hru pak zkusí naostro o peníze, bude o něco menší, nicméně když hráč prohraje v obou těchto variantách, určitě mu na tom nepřijde nic divného a nebude to zpravidla nikde psát. Pokud se ale stane opak, bude to připadat podezřelé drtivé většině začátečníků, kteří se se svojima trablema a "nespravedlností", které právě zažili,budou mít chuť s někým podělit. Každý tragéd je totiž rád, když se nelituje sám, ale když jej litují i jiní!

Rozdíl mezi cvičnou hrou a hrou o peníze spočívá především v chovánní samotného hráče, který pod tlakem skutečných peněz jedná jinak, než když o nic nejde! Nicméně oba dva tyto soft. módy se chovají úplně stejně! Více se tomu opět věnuji v tomto článku.

6) Software nechává ze začátku vyhrát aneb štěstí začátečníka

Další velmi oblíbený mýtus, jehož původ se dá poměrně dobře, alespoň zčásti, nasadit na předcházející bod. Rovnou se vás zeptám, proč by to ten software dělal?

Hráč, který prohraje hned, se zpravidla ničemu nediví, ale ti, kdo ze začátku vyhrávají, jsou lapeni! Ruleta jim přijde jako ta nejskvělejší hra, na které nemůžou prohrát. Dostali pocit, že budou boháči. Jedná se o tzv. fenomén - štěstí začátečníka. S tímto fenoménem se můžete mnohem častěji setkat právě u živé hry! Důvod je jednoduchý: živá hra má jinou atmosféru a navíc se odehrává v delších časových intervalech, takže hráč vyhrává "déle", proto si na tento pocit zvykne mnohem snáz. Když pak prohraje, myslí si, že udělal něco špatně a že prohru způsobila jeho chyba. Proto se do kasina vrací a doufá, že se štěstí obrátí. Ono je poměrně těžké zbavit se tak zábavného koníčku. Ty pocity z výhry jsou zkrátka úžasné.

7) Vítězí skromní a trpělivý

Další hezký příklad chybného uvažování, se kterým se v diskusích můžete setkat. Příspěvky tohoto typu zpravdila tvrdí něco v tom smyslu, že stačí vyhrát třeba jen pár dollarů za den a klidně používat klasický martingale, případně kterýkoli jiný systém. Vtip je v tom, to nějak nehrotit a postupovat pomalu a "obezřetně".

Jistě, další hloupost!

Důvod je jednoduchý: dlouhodobé hledisko se totiž neprojevuje ani tak v čase jako v množství spinů, které odehrajete. Takže i když odehrajete jen pár spinů za den a spokojíte se třeba jen s pěti dollary, je to úplně jedno. Dřív či později vás výhoda podniku stejně dožene.

Zajímavá otázka v této souvislosti by byla - kdy vlastně "vstoupím" do dlouhodobého hlediska? I když bych tuto otázku normálně nepovažoval za nějak zvlášť úžasnou, v tomto případě se docela hodí.

Odpověď není snadná, je to totiž jako kdybyste se ptali, od kolika bodů už mluvíme o dlouhé přímce. Nicméně zkusíme si to ukázat raději na jednom grafu, který patří systému wait martingale.

wait martingale

Onen brutální sestup, který je na grafu zvýrazněný, mohl nastat naprosto kdykoli. Také se klidně může stát, že přijdou dva takto razantní propady krátce za sebou. Důležitý je právě průměr, na který může dojít až v řádu milionu spinů. Budete-li srovnávat jen poměr barev, bude zpravidla stačit mnohem menší vzorek, abyste dospěli k číslu, které se bude velmi podobat 50/50. Teď už by tedy neměl být problt problém pochopit, že z každé sázky, kterou učiníte, má kasino nějaké procento - v průměru! Např. u klasické rulety to bude cca 2,65%. To v praxi znamená, že z každého vsazeného dolaru dostanete nazpět pouze asi 97 centů!

Pokud vám něco není jasné nebo jsme na něco zapomněli, neváhejte nám napsat do komentářů.

Bonusy
Exclusive
Wildcoins casino
115 % až 1 BTC
AG300
Wildcoins casino
75 % až 1,2 BTC
wild3
Wildcoins casino
50 % až 1,2 BTC
wild2
Lucky Red Casino
400 % až 4 000 US$
LUCKYRED400
Komentáře (0)
Vložit komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni