AnyGamble

22. 3. 2017
Kostky

Sekvenční sázecí systémy u kostek

Může nám nějaký sázecí systém přinést výhodu nad kasinem? No řekněte, nebylo by to krásné? Pokud si vybereme systémy, které využívají opakující se či očekávaná čísla nebo jejich skupiny, zjistíme opět to samé. Ani tyto sekvenční sázecí systémy nám výhodu nepřinesou.

Pojďme se tedy podívat na další z mnoha sázecích systémů. Při hře totiž můžeme narazit na vzory určitých čísel, která se opakují.

Tyto sázecí systémy jsou komplexnější a tedy i trochu složitější. Principem takových systému jsou čísla, či jejich skupiny, po kterých je velká pravděpodobnost, že přijde určité číslo. Například, padne-li 9, měla by v brzké době padnout 5. Pokud padne 8, můžeme čekat 6.

Složité a ještě složitější sázecí systémy

Některé systémy na to jdou ale ještě složitěji. Nejprve hráči čekají na jedno ze tří různých čísel (například 5, 6 nebo 8), potom na jiné číslo, které ovšem závisí na prvním. Například na 4 pokud padla 5, na 9 když padla 6 nebo 5 v případě, že se ukázala 8. Pokud nepadne jiné číslo (8, 3, nebo 2) během čtyř po sobě jdoucích kol, vsadí určité číslo (12, 3 nebo 9).

Můžete se setkat i se systémem, ve kterém budete čekat na dvě non-box čísla následovaná box číslem (ta jsou 4, 5, 6, 8, 9 a 10). Jakmile nastane tato situace, máte vsadit číslo, které tvoří pár s vaším box číslem (6 a 8, 5 a 9, 4 a 10). Jen pro kontrolu. Součet každého páru je 14.

Ale některé systémy jdou ještě dál. Pro jejich hraní ale potřebujete počítač se zapsanými vzorci. Ty potom kontrolujete a porovnáváte se hrou s cílem zjistit, co přijde a na co si tedy vsadit.

O síle mysli a vnímání bylo napsáno již velmi mnoho knih. Ano, někteří lidé možná věří v to, že dokážou předpovědět, nebo dokonce způsobit jistou skutečnost či situaci. Pokud jde ale o náhodnou hru kostek, řídím se jednoduchým pravidlem. Co nelze dokázat matematicky, to nefunguje.

House edge vás nakonec stejně dostane

Z počítačových simulací různých sázecích systému, které používají vzorce čísel, vyšel předem očekávaný výsledek. Hodnota house edge byla stále stejná. Nebo to řekněme jinak. Žádný sázecí systém nefungoval.

Pocity hráčů a jejich předtuchy ovšem nejdou nikterak simulovat. A fungují vůbec tyto specifické sázecí systémy? Samozřejmě, že ano. Jinak by je přece nikdo nepoužíval. Nebo nefungují?

Možná na chvíli – pár her, týden, měsíc, rok, dva nebo i více. Jenže všude, kde je přítomna náhoda, skončíte vždy stejně. Nakonec prohrajete. Všechny vaše dosavadní výhry tak budou smazány pozdějšími ztrátami. Ty nakonec převládnou nad výhrami a vy ztratíte částku rovnající se hodnotě house edge.

Pravda o sázecích systémech

A co tedy na závěr? Jen pár důležitých vět, které si navždy zapamatujte.

  • Sázecí systémy založeny na očekávaných číslech nefungují.
  • Sázecí systémy založené na opakujících se číslech nefungují.
  • Sázecí systémy založené na vzorci čísel nefungují.

Ve skutečnosti neexistuje žádný sázecí systém, který by změnil hodnotu house edge u kostek. Můžete být sice chvíli ve výhodě, ale nakonec vás house edge stejně dostane.

Prodejci sázecích systémů moc dobře vědí, jak jejich „zaručeně fungující systém“ prezentovat. Říkají věci, které se zdají být logické a „dokazují“ tak funkčnost jejich systému. Ale budu se zase opakovat: Co vám neprokáže matematika, to prostě nefunguje.

Na sázecí systémy u kostek tedy ani nemyslete. Jen byste ztráceli svůj drahocenný čas a těžce vydělané peníze. Pokud chcete u kostek získat výhodu na svou stranu, je vaší jedinou šancí kontrolovaný hod. Jiná možnost neexistuje.

Komentáře (0)
Vložit komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni