AnyGamble

17. 3. 2017
Testování ruletových systémů

Testování ruletových systémů 7 - Labouchere systém

Systém Labouchere je pro svou účelnost a užitečnost jedním z nejpoužívanějších. V principu se velmi podobá Fibonaccimu a také se velmi podobně hraje. Jde tudíž o odškrtávací systém, sází se na barvu (nebo jinou Even sázku), prohry se zapisují do řady a další vklad je vždy součtem dvou čísel, při výhře se tato dvě čísla škrtají.

Rozdíl oproti Fibonacciho systému je ten, že zatímco Fibonacci sází součet dvou posledních čísel v řadě, Labouchere sází součet prvního a posledního čísla. Progrese je tudíž mnohem mírnější, při pozdějších výhrách ale také pomaleji klesá. Jinak je princip shodný - při prohře přidáváme do řady jedno číslo, zatímco při výhře škrtáme v řadě dvě čísla, což vzhledem k tomu, že obě barvy by dlouhodobě měly padat zhruba stejně, vytváří velmi silný tlak na to, abychom měli celou řadu vyškrtanou a skončili v plusu.

Prakticky se hra samotná odehrává tak, že si předem napíšeme na papír řadu čísel, kterou chceme jakoby „vyhrát“ a v ní pokračujeme a snažíme se jí vyškrtat. Takže např. chceme vyhrát 5 žetonů. Napíšeme si tedy řadu třeba 1-1-1-1-1 a vsadíme 2 žetony. Prohrajeme (řada bude 1-1-1-1-1-2) a sázíme 3. Opět prohrajeme (1-1-1-1-1-2-3) a sázíme 4. Vyhrajeme (1-1-1-1-2), další vklad 3, opět vyhrajeme (1-1-1), prohrajeme (1-1-1-2, vklad 3), výhra (1-1, vklad 2), opět výhra, řada je vyškrtaná, vyhráli jsme 5 žetonů.

Co na to statistika?

Přesně matematicky popsat asi tento systém nepůjde. Ale v principu by to mělo fungovat úplně stejně jako Fibonacci. Takže ano, v neomezené formě to bude růstové, ale s lokálními propady jako Martingale. Při omezení by to mělo být klesající, při zavedení sériové progrese se to vrátí do plusu, ale opět za cenu lokálních propadů. No uvidíme, podíváme se na to:

 

Labouchere 1

Tak opravdu, neomezený systém má typicky martingalovský průběh. Zde jsme použili výchozí řadu stejně jako v příkladu výše, tedy 1-1-1-1-1. Zkusíme nyní systém omezit na maximální ztrátu 100 a 200 žetonů, poté se hra resetuje zpět na začátek:

 

 

Labouchere 2
Labouchere 3

Vida, přesně podle předpovědi je systém klesající. Je tedy třeba zavést progresi. Zkusíme tedy lineární, čili po každé neúspěšné sérii je vklad resetován a navýšen o 1 žeton (takže další výchozí řady jsou 2-2-2-2-2, 3-3-3-3-3, 4-4-4-4-4, atd.), a to tak dlouho, dokud se nedostaneme do plusu:

 

 

Labouchere 4
Labouchere 5

Po zavedení progrese se opravdu systém otočí do růstového trendu, ovšem se zmiňovanými lokálními propady. Úplně stejně jako v případě Fibonacciho, tento systém bude třeba dále upravit, aby ho bylo možné hrát dlouhodobě.

 

Autor: Michal P.

Komentáře (0)
Vložit komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni