AnyGamble

2/3
Część
30 cze 2018

Kości – Zasady najbardziej znanych gier w kości

author Peter S.

Zasady następujących gier w kości nie można znaleźć w żadnym kasynie na świecie, ale nadal należą one do najpopularniejszych gier hazardowych w naszym kraju. Mowa przede wszystkim o grach planszowych z sześcioma kostkami, czyli z sześcioma zwykłymi sześciokątnymi kośćmi.

Jeśli szukasz zasad gry w craps w kasynie, czyli kości, w które gra się w kasynie, przejdź do tego szczegółowego artykułu - Craps zasady (Zasady gry w kości – kasyno).

Jedną z najpopularniejszych gier w kości jest tryktrak - Backgammon. Tej grze też poświęciliśmy wspaniały osobny artykuł – Tryktrak – zasady gry (Backgammon).

Inną popularną grą hazardową są Kości Między Kozy - ale zazwyczaj gra się w nie tylko trzema kostkami, rzadziej nawet kartami.

1) Jedynki i piątki – Zasady klasycznej gry w kości

Prawdopodobnie najpopularniejszą grą planszową z sześcioma kośćmi jest ten wariant, w którym gracze starają się jak najszybciej zdobyć określoną liczbę punktów – najczęściej 10 000 punktów. W grę może grać dowolna liczba graczy, którzy regularnie się zmieniają.

Na początku ruchu gracz zawsze rzuca wszystkimi kośćmi, a minimalny wynik, jaki musi uzyskać, aby kontynuować ruch lub zdobyć punkty, wynosi 400 punktów.

Gra w kości - instrukcje i przebieg ruchu gracza:

 1. Gracz rzuca 6 kośćmi.
 2. Jeżeli pojawi się jedna lub więcej kombinacji, wybiera dowolną liczbę i odkłada je – odkłada te kości, które przedstawiają daną zwycięską kombinację. Kombinacje, które są już poza grą, są bieżącą wartością zysku punktowego w danym ruchu.
 3. Gracz kontynuuje rzucanie pozostałymi kośćmi, aż pojawi się jedna z trzech możliwości:
  • Zysk punktowy w odłożonych kombinacjach wynosi więcej niż 400, a do rzutu gracz ma tylko dwie kostki, jedną lub żadną. Jeśli tak się stanie, może ogłosić koniec ruchu i zapisać zebrane punkty. Następnie inny gracz kontynuuje grę.
  • Jeśli żadna ze zwycięskich kombinacji nie pojawi się, ruch kończy się zerowym zyskiem.
  • Wszystkie kostki są już odłożone w zwycięskich kombinacjach, następnie gra ponownie wszystkimi kostkami, a jego zysk z ruchu może jeszcze wzrosnąć.
Liczby na kostkach/ kostce Punkty
1 100
5 50
1, 1, 1 1 000
X, X, X X*100
np. 2, 2, 2 => 300
1, 2, 3, 4, 5, 6 3 000
X, X, Y, Y, Z, Z

 

(kiedy X może równać się Y lub Z)

1 500

Przykład ruchu gracza nr 1

Ruch Odłożone Pozostała liczba kostek Zysk całkowity
1, 1, 6, 6, 3, 4 1, 1 2 200
2, 3, 4, 5 5 4 250
2, 3, 5 5 3 300
1, 5 1, 5 6 450
2, 2, 4, 4, 4, 4 2, 2, 4, 4, 4, 4 6 1950
1, 3, 3, 3, 2, 2 1, 3, 3, 3 2 (może się skończyć i skończyć) 2350

Na początku wszystkimi 6 kośćmi gracz rzuci 1, 1, 6, 6, 3, 4 i decyduje się odłożyć tylko jedynki za 200 punktów. Do następnego rzutu zostały mu więc tylko cztery kostki, na których pojawia się 2, 3, 4, 5 – punkty uzyskuje tylko za piątkę = 50 punktów. Na razie jego wynik wynosi 250 punktów, więc nie może skończyć i zapisać. Rzuca trzema kośćmi 2, 3, 5 i ponownie odkłada pięć, więc nadal ma 300 punktów i nadal nie może skończyć. Za pomocą pozostałych dwóch kości udaje mu się rzucić 1 i 5 za 150 punktów. Więc teraz ma 450 punktów i zgodnie z zasadami może zakończyć ruch.

Jednak w następnym rzucie ma możliwość ponownego rzutu zgodnie z zasadami z sześcioma kośćmi, więc przerywanie gry w tym momencie jest bezsensowne. Za ich pomocą rzuca 2, 2, 4, 4, 4, 4 – odłoży wszystkie kostki (patrz tabela powyżej), dolicza 1500 punktów i łącznie posiada 1950 punktów, które zapisuje. Ponownie może rzucać i zyskać punkty wszystkimi sześcioma kośćmi, którymi rzuca kombinację zawierającą jedynkę i trzy trójki. Zapisuje kolejne 400 punktów. Jego całkowity zysk wynosi więc 2350 punktów, a w następnym rzucie miałby już tylko dwie kostki. Ruch kończy, ponieważ nie chce niepotrzebnie ryzykować utraty bieżącego zysku.

Przychodzi kolej na drugiego gracza.

Przykład ruchu gracza nr 2

Jeśli chodzi o drugiego gracza, zauważ w tabeli zwłaszcza trzeci rzut, kiedy osiągnie 1500 punktów, ale zasady w grze w kości mówią, że nie może zakończyć ruchu trzema kostkami. Kontynuuje rzut, ale nie pojawi się już żadna kombinacja, za którą otrzymuje punkty, więc musi ruch zakończyć zerowym zyskiem.

Ruch Odłożone Pozostała liczba kostek Całkowity zysk
1, 1, 5, 5, 2, 4 1, 1, 5, 5 2 300
1, 1 1, 1 6 500
1, 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 1 3 1500
2, 3, 4   0 0

2) Jak grać w kości – zasady 6 kostek

Istnieje inny podobny wariant gry, który ma podobne zasady jak poprzednie kości. W tej grze wystarczy jednak zapisać tylko 350 punktów, podczas gdy wszystkie kombinacje punktowane są zapisywane. Kości, za pomocą których otrzymał gracz punkty, nie są już używane.

Jeżeli uda mu się jednym ruchem wszystkimi 6 kośćmi rzucić tak, że za wszystkie kości zyskuje punkty, musi kontynuować grę i potwierdzić ten rzut! Jeżeli w następnym rzucie nie uda mu się rzucić żadnej kombinacji, traci również poprzednie punkty.

Kości Wartości
1 100
5 50
3x liczba
222,333,444,555,666
200, 300, 400, 500, 600
4x liczba
2222, 3333, 4444, 5555, 6666
(2x więcej niż u 3 liczb)
400, 600, 800, 1 000, 1 200
5x liczba
22222, 33333, 44444, 55555, 66666
(2x więcej niż u 4 liczb)
800, 1 200, 1 600, 2 000, 2 400
6x liczba
222222, 333333, 444444, 555555, 666666
(2x więcej niż u 5 liczb)
1 600, 2 400, 3 200, 4 000, 4 800
Strit 123456 1 500 punktów
Para (např. 22, 44, 55) 1 000
Strit 123456 1 500 punktów
Numer jeden to wyjątek 111 = 1 000, 1111 = 2 000
11111 = 4 000, 111111 = 8 000

Koniec gry następuje, gdy jeden z graczy zdobędzie z góry określoną liczbę punktów. Zasady gry w kości w tym wariancie bezpośrednio uwzględniają, że ta wartość zawsze może być inna w zależności od umowy.

3)  Gra w kości Pazury / Figury

Pobraliśmy następującą grę ze strony internetowej poświęconej wyłącznie tej grze w kości. Dosyć często można ją spotkać pod nazwą Pazury, a nazwy poszczególnych figur mogą się różnić. Jednak sedno gry pozostaje takie samo w zdecydowanej większości przypadków.

W tę klasyczną grę w kości może grać dwóch lub więcej graczy na zmianę. Celem gry jest zdobycie wszystkich figur jako pierwszy, a figura jest jedną z y14 uprzednio ustalonych kombinacji liczb. Figura niekoniecznie musi być definiowana przez wszystkie sześć kostek. Każda figura przedstawia określoną liczbę punktów, a kiedy gracz zdecyduje się zatrzymać figurę, którą udało mu się rzucić, zapisuje tę figurę do sumy całkowitej. Liczba punktów za każdą figurę jest równa sumie liczb na wszystkich kostkach, które ją definiują.

Np. figura Hiroszima (1 szóstka i 5 jedynek). Suma wynosi 11, więc do całości dodaje się 11 punktów. W przypadku figury o nazwie 2+3 (patrz poniżej), która jest określana przez dwie identyczne i trzy identyczne kostki, liczymy tylko sumę pięciu rzuconych kostek.

W każdej rundzie gracz może rzucić maksymalnie 3 razy, aby zyskał jakąś figurę. Jeśli oceni, że po rzucie ma dobrą podstawę do rzutu figury w pozostałych rzutach, może zostawić sobie pozostałe liczby do następnego rzutu. Gdy gracz rzuci figurę bez wykonywania wszystkich trzech rzutów, pozostałe rzuty są przypisywane jako „przecinki na dobre”.

Przecinki

Ogólnie można powiedzieć, że jeden przecinek = jeden rzut. Teoretycznie w każdym ruchu może gracz zostawić do „trzech przecinków na dobre” (ponieważ w jednym ruchu ma trzy rzuty). Jeśli np. po pierwszym rzucie widzi, że nie ma dużych szans na ułożenie figury, zachowa dwa rzuty do następnego ruchu - „dwa przecinki na dobre”. Tzn. że do następnego ruchu przenosi się tyle rzutów, ile nie zostało użyte.

Zaletą przeniesienia ruchów do następnej rundy jest zwiększenie szansy ułożenia  pożądanej figury. Bardziej prawdopodobne jest, że rzucę figurę na przykład za 7 rzutów niż za 3. Kolejną zaletą jest to, że jeśli uda mi się rzucić figurę przed użyciem wszystkich rzutów/przecinków, są one przenoszone do następnej rundy.

Figury

 • Liczby

Co najmniej trzy identyczne liczby. Punkty są obliczane jako suma liczby tej samej liczby pomnożonej przez wartość tej liczby. Np. przy rzucie 444 253 przedstawia 12 punktów. (3 × 4).

 • 2+3 Dwa plus trzy:

Jak sama nazwa wskazuje, są to dwie i trzy identyczne liczby. Punkty są obliczane jako suma dwóch i trzech identycznych liczb.

 • Pary

Trzy razy dwie identyczne liczby. Trzy identyczne liczby trzy razy. Liczba punktów to suma wszystkich wartości na kostkach.

 • Trójki

Dwa razy trzy identyczne liczby. Liczba punktów to suma wszystkich wartości na kostkach.

 • Piramida

Trzy identyczne liczby, które są większe niż dwie identyczne liczby, i te muszą być większe niż ostatnia liczba. Piramida to np. 555443, a nie 444556. Liczba punktów to suma wszystkich wartości na kostkach.

 • Poker

4 identyczne liczby. Liczba punktów to wartość podanej liczby razy 4.

 • Hiroszima

Jedna szóstka i pięć jedynek. Liczba punktów 11.

 • Generał

Jeden numer sześć razy. Liczba punktów to liczba razy 6.

 • Strit

Wszystkie liczby od jedynki do sześciu (123456). Liczba punktów wynosi 21.

* Jeśli figura jest zdefiniowana jako para, trójka itp., liczby w tej parze nigdy nie mogą być równe drugiej parze. Np. 444422 nie może być traktowane jako para. Liczby nie mogą być równe właśnie w tych figurach - 2+3, pary i trójki.

Punktacja:

Jedna gra kończy się, gdy jeden z graczy zbierze wszystkie figury. Następnie obliczana jest liczba zdobytych punktów + samo miejsce. Jednak uwaga, łączna liczba punktów jest obliczana jako średnia punktów zdobytych we wszystkich ukończonych grach podzielona przez średni ranking we wszystkich tych grach.

4) Sekwencja - zasady gry w kości

Dowolna liczba graczy rzuca sześcioma kostkami na zmianę. Jeśli pojawi się sekwencja kolejnych liczb, zaczynając od jedynki, gracz otrzymuje liczbę punktów odpowiadającą długości stritu - sekwencji.

Sekwencja Punkty
1 2 (jedynka z dwójką) 5
1 2 3 10
1 2 3 4 15
1 2 3 4 5 20
1, 2, 3, 4, 5, 6 25

Gracze liczą punkty z każdej rundy. Zwycięzcą zostaje gracz, który jako pierwszy zdobędzie 100 punktów.

Grę można urozmaicić np. zasadą, że jeśli w jednym rzucie pojawią się trzy jedynki, to dany gracz straci wszystkie zebrane do tej pory punkty.

5) Zakazane liczby - zasady gry w kości

Na początku gry należy najpierw ustalić liczby zabronione - określa je jeden z graczy, rzucając dwiema kostkami, a wypadające liczby są „zabronione”. Jeśli zostaną rzucone dwie identyczne liczby, rzut jest powtarzany. Dlatego zawsze należy podać dwie różne liczby.

Wtedy sama gra zaczyna się od wszystkich kości. Pierwszy gracz rzuca wszystkimi sześcioma kośćmi i kości, na których pojawi się liczba zabroniona, daje na bok, liczy punkty na pozostałych kościach. Następnie ponownie rzuca tymi kośćmi i kontynuuje, dopóki nie odrzuci ostatnią kostkę. Wszystkie punkty dolicza do swojego wyniku. Po zmianie wszystkich graczy wygrywa ten, który ma najwięcej punktów - czyli najpóźniej wyrzucił zabronione liczby.

W przypadku zasad gry w kości zwanych Sekwencja i Zakazane liczby czerpaliśmy informacje z tej strony internetowej.

 

Bonusy
Exclusive
WildCoins
115% do 1 BTC
AG300
WildCoins
75% do 1,2 BTC
wild3
WildCoins
50% do 1,2 BTC
wild2
explosino-147x103
Exclusive
Explosino Casino
20 darmových spinów bez depozytu
Kod nie jest wymagany
Komentarz (0)
Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany , aby dodać komentarz