Prečo zvoliť Anygamble?
 • 1 Najlepšie výherné automaty zadarmo
 • 2 Plné využitie herných nástrojov
 • 3 Prístup k exkluzívnym bonusom
 • 4 Možnosť zúčastniť sa v súťažiach
 • 5 Možnosť pridávanie komentárov a recenzií
 • 6 Možnosť ukladania hier do obľúbených
Zabudnuté heslo?

Pošleme vám odkaz na mail, kde získate stratené heslo

Registrácia

Na váš e-mail príde potvrdenie registrácie

Menu Search
Casina
 • Malina Casino
 • Buran casino
Hry
 • Crystal sun
 • Multidice 81
Články
 • ee
 • EE
Zobrazit všechny výsledky
1/2
Časť návodu
Návod vytvorený 26. 3. 2021

Pravidlá Backgammon

Backgammon je stará stolová hra. Predpokladá sa, že vznikla zhruba 3 000 p.n.l. Jej hraním sa bavili už v starovekom Egypte, Mezopotámii či Perzii. V dnešnej dobe existuje v niekoľkých variantách a ponúkajú ju aj internetové kasína.


Backgammon je hra pre dvoch hráčov v ktorej hrá rolu ako náhoda, tak schopnosti hráčov. Ku hre je potrebná hracia plocha, pätnásť kameňov jednej farby pre každého hráča, vrhací kelímok, 2 kocky pre každého hráča a tzv. zdvojovacie (doblovacie) kocky.

Pravidlá hry

Cieľom hry je dostať všetkých 15 kameňov do svojej ohradky a potom ich odstrániť z hracej plochy. Hráči sa postupne striedajú na začiatku každého ťahu hodí hráč dvoma kockami a podľa výsledných hodnôt posunie jeden alebo viac svojich kameňov smerom k svojm cieľu.

Hracia plocha obsahuje 24 polí, ktoré sú rozdelené do štyroch sektorov. Farebné rozlíšenie jednotlivých klínov nemá na hru žiadny vplyv, len uľahčuje počítanie.

Kocka

Každý hráč má dve kocky, ktoré musí vždy hodiť na svoju pravú stranu hracej plochy. Pokiaľ kocka dopadne mimo pravú stranu plochy, neleží celou plochou na ploche alebo dopadne na kameň, hráč svoj hod opakuje. Každý ťah je ukončený až po zobraní oboch kociek od hráča. Ak hráč hodí svoje kocky pred ukončením ťahu, hod je neplatný a opakuje sa.

Kamene

Každý z hráčov hrá s 15 kameňmi jednej farby, odlišnej od tej súperovej. Všeobecne môžeme povedať, že proti sebe stoja hráči so svetlými a tmavými kameňmi. Pred zahájením hry sa všetky kamene umiestnia do základnej polohy.

Na začiatku hry hodí hráč kocku a ten s vyššou hodnotou začína. Pri rovnakej hodnote sa hádže znova. Začínajúci hráč uskutoční svoj prvý ťah tým, že odohrá obe hodené čísla. Teda zo svojej aj súperovej kocky. Ďalej už každý hráč hádže svoje kocky. Pokiaľ pri prvom hode padnú rovnaké čísla, pri zápasovej hre sa hádže znovu, pri hre o peniaze sa automaticky dvojnásobí základná stávka.

Kamene sa na základe hodených čísel pohybujú smerom k hráčovému vnútornému poľu. Hráči sa teda pohybujú proti sebe. Pri pohybe kameňov sa musia dodržiavať nasledujúce pravidlá.

 • Kameň môže byť presunutý len na miesto, ktoré je neobsadené alebo je na ňom len jeden súperov kameň.
 • Čísla, ktoré padli na kockách sa berú ako dva oddelené ťahy. Je ale jedno koľkými kameňmi ťahy uskutočníte. Pokiaľ teda padne na kockách 3 a 5 je možno tiahnuť jedným kameňom o tri polia a druhým o päť, ale taktiež jedným kameňom o tri a potom o päť.
 • Pokiaľ padnú dve rovnaké čísla (napr. 4 a 4), hrá sa dvojnásobok ťahu. V tomto prípade je možné 4-krát ťahať o štyri polia.
 • Hráč musí vždy odohrať obe čísla. Pokiaľ je možné zahrať len jedno hráč musí hrať. Pokiaľ je možné zahrať obe čísla, ale nie zároveň, vždy sa musí hrať vyššie číslo. Pokiaľ nemá hráč možnosť odohrať ani jedno z čísel ťah stracia a na rade je súper.

Vyhadzovanie kameňov a ich vrátenie do hry

Klín, ktorý je obsadený len jedným kameňom sa nazýva nekrytý. Pokiaľ súper na tento klín vstúpi svojím kameňom, hovoríme, že stojací kameň bol napadnutý, je vyhodený z hry a presúva sa na prepážku (bar). Pokiaľ má hráč len jeden alebo viac kameňov na bare nemôže pokračovať v hre, pokiaľ všetky kamene z baru nedostane späť do hry.

Kameň sa z baru vráti do hry na základe hodu kociek, pri hráčovom ťahu a to do vnútorného poľa súpera. Pokiaľ má hráč hrací kameň na bare a hodí kockou 3 a 4, môže svoj kameň nasadiť späť do hry a to len pokiaľ je jedna z pozícií, teda 3 a 4 na súperovom vnútornom poli otvorená. Pokiaľ nie je ani jeden bod otvorený hráč nemôže ťahať a stráca svoj ťah. Po nasadený všetkých kameňom z baru pokračuje v hre.

Vyvádzanie kameňov z plochy

Akonáhle sú všetky hráčove kamene v jeho vnútornom poli prichádza na rad posledná fáza hry, vyvádzanie kameňov. Hráč vyvádza svoje kamene na fiktívne pole tesne za plochou. Pokiaľ na kocke padne číslo tri, hráč odstráni jeden kameň z poľa tri. Pokiaľ padne číslo väčšie než je pozícia na ktorej sa nachádza najvzdialenejší kameň, vyvedie hráč kameň z najvzdialenejšej pozície.

Toto pravidlo sa netýka situácie kedy na danom poli síce neleží žiadny kameň, ale nejaký kameň je ešte za daným poľom. Teda musí hráč previesť bežný ťah kameňom po doske.

Príklad: Pokiaľ hráč hodí päťku a na piatom a šiestom klíne nemá žiadny kameň, môže vyviesť kameň na najbližšej pozícii. Pokiaľ by hráč hodil štvorku a na štvrtom klíne kameň nemal, ale na šiestom áno, musí previesť ťah kameňom z pozície šesť o štyri polia.

Pokiaľ je možné hrať legálny ťah, hráč svoje kamene vyvádzať nemusí.

Pokiaľ sa počas vyvádzania dostane jeden alebo viac hráčových kameňov na bar (kameň je súperom vyhodený) vyvádzanie sa prerušuje do tej doby pokiaľ sú všetky kamene opäť vo vnútornom poli.

Hráč, ktorý vyvedie prvý všetky svoje kemene je víťaz.

Výhra, Gammon, Backgammon

V backgammone existujú tri druhy víťazstva:

 • Obyčajná, jednoduchá výhra – hráč, ktorý prehral vyvádza svoje kamene z plochy. Víťaz získa toľko bodov koľko ukazuje hodnota doublovacej kocky.
 • Gammon – hhráč, ktorý prehral nezačal vyvádzať kamene a zároveň nemá ani jeden svoj kameň v súperovej vnútornej ploche alebo na bare. Víťaz získava dvojnásobok hodnoty, ktorú ukazuje doublovacia kocka.
 • Backgammon – hráč, ktorý prehral má najmenej jeden kameň v súperovom vnútornom poli alebo na bare a doposiaľ nevyviedol žiadny zo svojich kameňov. Počet bodov víťaza je trojnásobkom hodnoty doublovacej kocky.

Stávky a doublovacia kocka

Bežnou súčasťou hry sú stávky. Preto nachádzame ešte jednu kocku, tzv. doublovaciu. Jedná sa o šesťstennú kocku, s hodnotami 2, 4, 8, 16, 32 a 64. Tieto čísla určujú násobok základnej stávky o ktorú sa práve hrá. Existuje aj možnosť hrať bez stávok.

Na začiatku každej hry sa doublovacia kocka nastaví na hodnotu 64, čo predstavuje jednoduchú (základnú stávku). Pokiaľ si jeden z hráčov myslí, že je vo výhodnej situácii vezme doublovaciu kocku, nastaví hodnotu na 2 a posunie ju súperovi s ponukou na zdvojnásobenie stávky. Tento úkon musí hráč previesť vždy na začiatku svojho ťahu, teda ešte pred hodením kociek.

Súper má dve možnosti:

 • Stávku odmietne – prehráva jednoduchú stávku a hra končí
 • Stávku príjme – ponechá si kocku a hrá sa o dvojnásobok stávky

Takto sa môže v jednej hre zdvojnásobiť teoreticky niekoľkokrát, samozrejme v praxi sa len zriedka objaví vyššia stávka než 16 až 32. Dôležité je, že násobenie môže vždy ponúkať len hráč, ktorý má kocku na svojej strane. Výnimkou je situácia na začiatku hry, kedy sa kocka nachádza v strede.

V momente kedy hra skončí sa bežné ohodnotenie (jednoduchá výhra, gammon, backgammon) vynásobí hodnotou doublovacej kocky. Pokiaľ hráč vzdá gammon a na kocke je hodnota 8 víťaz získava 16-násobok základnej stávky.

Komentáre (0)
Pridať komentár

Pridaj komentár

Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre