AnyGamble

23 dec. 2022
Casino Blog

Uppdatering av spellagen att vänta 2023

Sedan ett par år tillbaka finns en ny svensk spellag som har i syfte att reglera den svenska spelmarknaden och göra den mer säker för konsumenterna, samtidigt som den ska kunna inbringa högre skatteintäkter till den svenska statskassan. Riksdagen har inför 2023 beslutat om en del ändringar i den svenska spellagen. Den proposition som skickades av den förra regeringen antogs inte fullt ut, men några delar av förslaget om förändring av spellagen har antagits av de folkvalda politikerna. Det gör att det som nu väntar 2023 är en uppdatering av spellagen.

Det har skett en del förändringar, både permanenta och tillfälliga, i den svenska spellagen sedan den tillkom för ett antal år sedan. De tillfälliga restriktionerna som infördes kom till under coronapandemin, när den sittande socialdemokratiska regeringen befarade att ett ökat hemmasittande också skulle innebära ett större risk- och problemspelande. 

För att säkerställa att effekterna av coronapandemin blev så små som möjligt på riskspelandet valde man att införa det som skulle bli tillfälliga restriktioner, bland annat för bonusar. Alla spelbolag som hade casino som en del av sin portfölj blev belagda med tillfälliga bonusrestriktioner som begränsade deras erbjudanden till nya kunder kraftigt. Det var då inte möjligt att erbjuda bonusar över 100 kronor till nyregistrerade kunder, eller gamla kunder heller för den delen. Nu är dessa bonusrestriktioner inte längre aktuella och det går att hitta betydligt bättre bonusar hos fastercasinos.

Med andra ord har det funnits en del förändring av spellagen, trots att det är en lag som inte har särskilt många år på nacken. Precis som för alla andra svenskar lagar är det Riksdagen som tar beslut om lagarna, både vad gäller eventuella förändringar och rena införanden av lagar. 

Historien bakom den svenska spellagen 

Den rådande svenska spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och innebar en rad stora förändringar för alla inblandade parter på den svenska spelmarknaden. Ambitionen var att öka kontrollen och insynen på det som tidigare varit en oreglerad spelmarknad. Detta gjordes genom att man införde ett licenssystem och tilldelade ansvaret till Spelinspektionen om att bevilja dessa licenser. Spelinspektionen är också den myndighet som har ansvaret för spelmarkanden i dagens läge. 

Alla operatörer som ville vara en del av den svenska spelmarknaden behövde alltså ansöka om en licens hos Spelinspektionen. Det är en spellicens som är villkorad och där den som inte uppfyller kraven dels inte kommer att beviljas en licens, men den som redan är innehavare av en licens kan också beläggas med böter och sanktioner i händelse av att man inte efterlever kraven. 

I korthet kan man summera historien bakom att den svenska spellagen infördes i ett antal olika punkter: 

  • Spelinspektionen blev den myndighet med kontroll och insyn i den svenska spelmarknaden. Med en svensk spellag att luta sig mot gick det nu att ställa krav på operatörer som hade beviljats en spellicens i Sverige. 
  • Spelbolag och casinon med svensk licens behöver inom ramarna för den svenska spellagen också betala vinstskatt i Sverige. Det är en skatt som betalas på vinsten i verksamheten och drabbar alltså själva bolaget, inte konsumenterna. 
  • Alla som väljer att spela hos svenska spelbolag och casinon kan räkna med att eventuella vinster är skattefria. Det är alltså endast företagen som behöver skatta på sin vinst i Sverige. 
  • Med den svenska spellagen kunde man kontrollera problem- och riskspelande på ett mer effektivt sätt. Alla spelbolag behöver legitimera sina kunder vid varje registrering och inloggning. Som konsument kan man stänga av sig själv från spelande hos svensklicensierade aktörer med hjälp av tjänsten Spelpaus, som spelbolagen måste kontrollera alla inloggningar mot. 

Förändringar i spellagen inför 2023 

Den 23 november 2022 tog Riksdagen ett beslut om att genomföra ett antal förändringar i den svenska spellagen inför 2023. Det fanns förslag om ytterligare förändringar i den proposition som skickats in i maj månad, men bara några av förslagen träder i laga kraft. 

Det kommer bland annat finnas ett krav om tillstånd för att hantera spelprogramvara. Det har inte tidigare varit belagt med krav om tillstånd för att erbjuda spelprogramvara till sina kunder, men från den 1 juli 2023 kommer det att vara det inom ramarna för den svenska spellagen. 

Redan den 1 januari 2023 kommer det göras ytterligare en förändring i spellagen. Det krävs då inget tillstånd för att ställa ut så kallade förströelsespel,ett utökat förbud mot främjande av olagligt spel. Utöver detta kommer det ske en en hel förändringar, men den kanske största förändringen kommer ske i juni 2023. Då måste alla företag som har med spelprogramvara att göra, ha en licens. Denna licens går att skaffa från och med 1 mars 2023.
 

Kommentarer (0)
Lägg till en kommentar

Du måste vara inloggad för att lägga till en kommentar